ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)103D/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107176517
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลน กลุ่มลูกถ้วยไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ งานก่อสร้างระบบจำหน่ายรองรับสถานีไฟฟ้าชั่วคราวศรีราชา 2 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)103D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
16 ตุลาคม 2563 ถึง 26 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา
27 ตุลาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-455280
วงเงินงบประมาณ
819,050.76 บาท
ราคากลาง
818,160.52 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-12004-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 102.3 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-12004-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 94.2 kB]