ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.1กกค.(ยค)(ซปก)(e-bid)04/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63057284725
รายละเอียด
AAJ-จัดเช่ายานพาหนะตามแผนประจำปี 2564-2569 จำนวน 4 รายการ รวมทั้งสิ้น 41 คัน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน (5 ปี) ของ กฟน.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่อนุมัติ
14 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1. บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2. บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
3. บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัด
6. บริษัท ศรีวัฒน์ลิสซิ่ง จำกัด
7. บริษัท ดีจริง ออโต้ จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,450 ซี.ซี.
-1.บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัด เสนอราคา 4,596,720.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 รถยนต์แวนตรวจการ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,700 ซี.ซี. เกียร์อัตโนมัติ
-ไม่มีผู้เสนอราคา
รายการที่ 3 รถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบDouble cab พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ
-1. บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด เสนอราคา 25,104,768.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
-2. บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 26,296,320.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
-3. บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 27,713,856.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
-4. บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัด เสนอราคา 26,703,091.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
-5. บริษัท ดีจริง ออโต้ จำกัด เสนอราคา 24,098,112.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 รถยนต์บรรทุก 1 ตัน 2 ประตู แบบSpace cab พร้อมครอบหลังคากระบะท้าย(ไฟเบอร์กลาส)เสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์ธรรมดา
-1. บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด เสนอราคา 733,806.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
-2. บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 757,560.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
-3. บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 756,918.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
-4. บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัด เสนอราคา 724,818.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
-5. บริษัท ดีจริง ออโต้ จำกัด เสนอราคา 642,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ได้รับการคัดเลือก
รายการที่ 1 รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,450 ซี.ซี.
-บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัด
รายการที่ 3 รถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบDouble cab พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ
-บริษัท ดีจริง ออโต้ จำกัด
รายการที่ 4 รถยนต์บรรทุก 1 ตัน 2 ประตู แบบSpace cab พร้อมครอบหลังคากระบะท้าย(ไฟเบอร์กลาส)เสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์ธรรมดา
-บริษัท ดีจริง ออโต้ จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
29,336,823.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-12502-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 667.0 kB]