ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบย.7/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107109715
รายละเอียด
งานก่อสร้างปรับปรุง - ซ่อมแซมพื้นที่ชั้น ๔ อาคาร ๕ ฝั่งทิศตะวันตก (จัดสรรพื้นที่ปฏิบัติงานให้กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
ระยะเวลาขายแบบ
15 ตุลาคม 2563 ถึง 26 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา
27 ตุลาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5677
สอบถามทางอีเมล์
thanawat.pink@pea.co.th
Fax
-
วงเงินงบประมาณ
1,662,013.88 บาท
ราคากลาง
1,603,163.88 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
500.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-11711-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.6 MB]