ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA(S2)กบพ.019/2567
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
67039339814
รายละเอียด
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ สำหรับงานโครงการต่าง ๆ ปี 2567 ของ กฟต.2 เลขที่ PEA(S2)กบพ.019/2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
11 เมษายน 2567 ถึง 7 พฤษภาคม 2567
วันที่เสนอราคา
8 พฤษภาคม 2567
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
075-378430-7 ต่อ 10415
สอบถามทางอีเมล์
procure.acts2@pea.co.th
Fax
-
วงเงินงบประมาณ
39,329,455.00 บาท
ราคากลาง
39,329,455.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
1,378,481.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-174301-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 350.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-174301-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 175.4 kB]