ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.-ศฝฟ.-01/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127140781
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวิชาการ กฟภ. (PEA Academy) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
4 มีนาคม 2564 ถึง 5 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา
7 เมษายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
034339224
สอบถามทางอีเมล์
pea-hvt@pea.co.th
Fax
034339237
วงเงินงบประมาณ
718,973,553.91 บาท
ราคากลาง
717,950,000.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
25,000.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
35,948,678.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-27694-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 942.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-27694-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 76.1 kB]