ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-006-2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63097681601
รายละเอียด
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลระยะยาว (Long-term Backup) จำนวน 1 ระบบ
ระยะเวลาขายแบบ
14 ตุลาคม 2563 ถึง 2 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา
3 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-9637
สอบถามทางอีเมล์
Fax
02-590-5906
วงเงินงบประมาณ
49,519,600.00 บาท
ราคากลาง
49,519,600.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
2,475,980.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-11743-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 897.6 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-11743-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 59.1 kB]