ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ จก.14/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107079583
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า เสาธง รั้วคอนกรีตบล็อก ถนน-ลาน รางระบายน้ำ และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ระยะเวลาขายแบบ
20 มกราคม 2564 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา
8 กุมภาพันธ์ 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-009-6104
สอบถามทางอีเมล์
cwc@pea.co.th
Fax
02-009-6108
วงเงินงบประมาณ
16,050,000.00 บาท
ราคากลาง
16,614,639.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1,500.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
802,500.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-22456-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.5 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-22456-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.1 MB]