ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.1พย.(บห.)(ซจ.)02/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017135825
รายละเอียด
ซื้อพัสดุ สายอลูมิเนียมสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวนพีวีซี.750 โวลท์ 75องศาเชลเซียส 50 ต.มม. งบ C-63-A-PHYXX.1000 จำนวน 16,000 เมตร
วันที่อนุมัติ
13 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1.บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซอร์วิสการไฟฟ้า
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีพีวี 2001
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด/530720.00บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซอร์วิสการไฟฟ้า/513600.00บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีพีวี 2001/496480.00บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีพีวี 2001
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
496,480.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-21420-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 112.9 kB]