ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
PEA(S2)กบล.004/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63087651704
รายละเอียด
จัดซื้อ Transformer Turns Ratio Meter จำนวน 2 เครื่อง
วันที่อนุมัติ
15 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
0105538124168 บริษัท ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด
0105543052382 บริษัท ฟิฟตี้ เฮริทซ์ จำกัด
0105543092422 บริษัท แอดวานซ์ เทคโนโลยี อีควิปเม้นท์ จ๋ากัด
0105547029750 บริษัท เทสท์ อินสทรูเม้นท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
0105551011894 บริษัท เอ็น วาย อาร์ วิศวกรรม จำกัด
0105551040827 บริษัท เดสพาซีโต บูล จำกัต
0105553099543 บริษัท เมชเชอร์ สเตชั่น จำกัด
0105562069988 บริษัท เอ บี โกลบอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัต
0125558010079 บริษัท เอสทูคอร์ปอเรชั่น จำกัด
0135542001628 บริษัท สตาร์ดัม เอ็นจิเนียรั่ง จำกัต
0135560021856 บริษัท เจเนอรัล เอส จำกัต
0565562000470 บริษัท 99วิศวกรรมดีไซน์ จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
0105543052382 บริษัท ฟิฟตี้ เฮริทซ์ จำกัด 1,433,800.00
0125558010079 บริษัท เอสทูคอร์ปอเรชั่น จำกัด 1,369,386.00
0135560021856 บริษัท เจเนอรัล เอส จำกัต 1,391,000.00
ผู้ได้รับการคัดเลือก
0125558010079 บริษัท เอสทูคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
1,369,386.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-7701-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 263.6 kB]