ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ .2ขข.(ธก)35387/63
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63117373249
รายละเอียด
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย กฟส.ขุขันธ์ ประจำปี 2564
วันที่อนุมัติ
22 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1. บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยเลิศทรัพย์ จำกัด
2. บริษัทรักษาความปลอดภัย แสนศรีการ์ด กรุ๊ป จำกัด
3. บริษัทรักษาความปลอดภัย ทีเอ็นเอ็นการ์ด 2009 จำกัด
4. บริษัทรักษาความปลอดภัย จิณณพัด จำกัด
5. บริษัทรักษาความปลอดภัย เอสเอสอาร์ ซิคิวริตี้ เซอร์วิส จำกัด
6. บริษัทรักษาความปลอดภัย ไม่มีภัย จำกัด
7. บริษัทรักษาความปลอดภัย อุบลคลีนน่ิง เซอร์วิส จำกัด
8. บริษัทรักษาความปลอดภัย แอสเซทลอว์ จำกัด
9. บริษัทรักษาความปลอดภัย พี.วาย.เอ็ม. จำกัด
10.บริษัทรักษาความปลอดภัย นวพิชิตร์ จำกัด
11.บริษัทรักษาความปลอดภัย ศุววิชญ์อิเลคทริค จำกัด
12.บริษัทรักษาความปลอดภัย พรเจริญ อินเตอร์การ์ด ร้อยเอ็ด จำกัด
13.บริษัทรักษาความปลอดภัย สยาม-บางกอก อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด
14.บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.วาย.2013 อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด
15.บริษัทรักษาความปลอดภัย ดี.ซี.เอ. ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด
16.บริษัทรักษาความปลอดภัย พิพัฒน์อนันต์ จำกัด
17.บริษัทรักษาความปลอดภัย พีพี คลีนนิ่ง จำกัด
18.บริษัทรักษาความปลอดภัย เอช.เอช.เซฟตี้การ์ด จำกัด
19.บริษัทรักษาความปลอดภัย เอสพี นอร์ทเทิร์น จำกัด
20.บริษัทรักษาความปลอดภัย ที่หนึ่ง ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด
21.บริษัทรักษาความปลอดภัย ภรณ์ประพันธ์ จำกัด
22.บริษัทรักษาความปลอดภัย ร.ป.ภ.ศรีเพ็ง จำกัด
23.บริษัทรักษาความปลอดภัย พุทธรักษ์โภคทรัพย์ (2011) จำกัด

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยเลิศทรัพย์ จำกัด 448,440.-
2. บริษัทรักษาความปลอดภัย แสนศรีการ์ด กรุ๊ป จำกัด 446,280.-
3. บริษัทรักษาความปลอดภัย ทีเอ็นเอ็นการ์ด 2009 จำกัด 446,280.-
4. บริษัทรักษาความปลอดภัย จิณณพัด จำกัด 441,576.-
5. บริษัทรักษาความปลอดภัย เอสเอสอาร์ ซิคิวริตี้ เซอร์วิส จำกัด 303,800.-
6. บริษัทรักษาความปลอดภัย ไม่มีภัย จำกัด 384,576.-
7. บริษัทรักษาความปลอดภัย อุบลคลีนน่ิง เซอร์วิส จำกัด 394,944.-
8. บริษัทรักษาความปลอดภัย แอสเซทลอว์ จำกัด 302,400.-
9. บริษัทรักษาความปลอดภัย พี.วาย.เอ็ม. จำกัด 389,748.-
10.บริษัทรักษาความปลอดภัย นวพิชิตร์ จำกัด 386,400.-
11.บริษัทรักษาความปลอดภัย ศุววิชญ์อิเลคทริค จำกัด 346,680.-
12.บริษัทรักษาความปลอดภัย พรเจริญ อินเตอร์การ์ด ร้อยเอ็ด จำกัด 360,000.-
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัทรักษาความปลอดภัย ไม่มีภัย จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
384,576.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-17817-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 386.1 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-17817-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 710.0 kB]