ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก.1กฟจ.ปจ.(กส)2388 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067191228
รายละเอียด
ขออนุมัติประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟส.บ้านสร้าง - ปรับปรุงไลน์เมน BSG10 บริเวณโรงสูบน้ำบ้านอินทนิน - หน้าการเคหะ อ.เมือง
ระยะเวลาขายแบบ
11 มิถุนายน 2564 ถึง 28 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
29 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
037-480453
สอบถามทางอีเมล์
pur.PEA-Prachinburi@pea.co.th
Fax
037-480456
วงเงินงบประมาณ
1,979,299.27 บาท
ราคากลาง
1,979,299.27 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-38868-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 663.5 kB]