ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ต.2 หย.(ปบ)013/2567
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
67059198850
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จัดซื้อคอนเหล็กหุ้มฉนวน (รวมอุปกรณ์ประกอบ) พร้อมติดตั้ง จำนวน 104 ชุด เส้นทางคลองสะพานท่อม ถึง ศาลเจ้าโป้เซ้งไท้เท้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศผล
26 มีนาคม 2567
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1. บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด
2. บริษัท ริชเชสสตาร์ จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด ราคาที่เสนอ 400,051.60 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1. บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
400,051.60 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-181173-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 422.9 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-181173-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 812.5 kB]