ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.3 คสร.(คพ.)24/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127318525
รายละเอียด
จัดซื้อ ชั้นวางพัสดุขนาดใหญ่ (Pallet Racking System) และชั้นวางพัสดุขนาดเล็ก (Micro Rack) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ
12 มกราคม 2564 ถึง 19 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
20 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
036-442424
สอบถามทางอีเมล์
apishat.rua@pea.co.th
Fax
036-442424
วงเงินงบประมาณ
1,187,700.00 บาท
ราคากลาง
1,187,700.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
59,390.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-21293-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 598.8 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-21293-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 249.3 kB]