ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(ช)-033-2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64097817560
รายละเอียด
จัดซื้อ Splicing kits for 115 kV. XLPE cable (Three-piece joint
ระยะเวลาขายแบบ
25 พฤศจิกายน 2564 ถึง 13 ธันวาคม 2564
วันที่เสนอราคา
14 ธันวาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5314
สอบถามทางอีเมล์
Fax
02-590-5307
วงเงินงบประมาณ
7,062,000.00 บาท
ราคากลาง
8,859,600.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-61166-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 82.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-61166-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 106.9 kB]