ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)132D/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63117399320
รายละเอียด
ซื้อพัสดุขาดแคลน กลุ่มสายไฟ 2 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 (คพจ.2) แผน4
ระยะเวลาขายแบบ
12 มกราคม 2564 ถึง 28 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
29 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0942855405
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038455280
วงเงินงบประมาณ
14,445,000.00 บาท
ราคากลาง
14,445,000.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
722,250.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-21240-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 285.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-21240-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 107.0 kB]