ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.3 กฟส.อ.สคบ.(กป.)1120/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64117377145
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้เเนวระบบไฟฟ้าเเรงสูง ประจำปี 2565
ระยะเวลาขายแบบ
25 พฤศจิกายน 2564 ถึง 2 ธันวาคม 2564
วันที่เสนอราคา
3 ธันวาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0 5648 1456
สอบถามทางอีเมล์
parinya.pho@pea.co.th
Fax
056481888
วงเงินงบประมาณ
861,504.34 บาท
ราคากลาง
861,504.34 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-61323-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 805.4 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-61323-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 59.6 kB]