ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-I(F)-107/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63067497309
รายละเอียด
จัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้งานเปลี่ยนจุดรับพลังงานไฟฟ้า ระบบ 115 เควี ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางปะอิน 1 (กฟผ.) จ.พระนครศรีอยุธยา งบประมาณประจำปี 2563 หมวดกรณีสำรองจำเป็นเร่งด่วน กลุ่มวัสดุก่อสร้างและท่อร้อยสาย
ระยะเวลาขายแบบ
1 กรกฎาคม 2563 ถึง 13 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
14 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-5909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
02-5909068
วงเงินงบประมาณ
568,430.55 บาท
ราคากลาง
380,629.72 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-1148-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.8 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-1148-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 403.8 kB]