ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ต.3 กฟอ.จะนะ(ปบ) 001/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017167084
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟอ.จะนะ เปลี่ยนจาก 1 เฟส สาย 50 ACSR เป็น 3 เฟส 50 SAC บริเวณสามแยกบ้านท่าล้อ ถึง บ้านโพรงงู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
12 มกราคม 2564 ถึง 19 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
20 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
074207558
สอบถามทางอีเมล์
natanon.nik@pea.co.th
Fax
074207564
วงเงินงบประมาณ
1,571,830.00 บาท
ราคากลาง
1,571,827.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-21316-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 567.5 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-21316-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 530.8 kB]