ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ น.1 กฟส.อ.ปซ.(กป.)37105/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
ขายสินทรัพย์ ประเภทหม้อแปลง
1. หม้อแปลง 23-008248 ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส ยี่ห้อ SIRIVIWAT จำนวน 1 เครื่อง
2. หม้อแปลง 24-004548 ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส ยี่ห้อ SSANG YONG จำนวน 1 เครื่อง
3. หม้อแปลง 24-004543 ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส ยี่ห้อ SSANG YONG จำนวน 1 เครื่อง
4. หม้อแปลง 24-004420 ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส ยี่ห้อ SIRIVIWAT จำนวน 1 เครื่อง
5. หม้อแปลง 26-003060 ขนาด 20 เควีเอ 1 เฟส ยี่ห้อ HICO จำนวน 1 เครื่อง
6. หม้อแปลง 22-004399 ขนาด 20 เควีเอ 1 เฟส ยี่ห้อ SIRIVIWAT

ระยะเวลาขายแบบ
22 ธันวาคม 2563 ถึง 28 ธันวาคม 2563
วันที่เสนอราคา
29 ธันวาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
0898507659
สอบถามทางอีเมล์
natthakorn.cho@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
0.00 บาท
ราคากลาง
25,877.14 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-18894-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 5.1 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง