ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-TDDP.2(G)-054/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64057423896
รายละเอียด
จัดซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 10 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18, Ground Wire Round Bar DIA 12 mm., เหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 มม. (ยาว 10 ม./เส้น), เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม. (ยาว 10 ม./เส้น), ท่อ PVC ขนาด 50 มม. (ยาวท่อนละ 20 ซม.) ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตในสังกัด กผภ. ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 1-4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
10 มิถุนายน 2564 ถึง 28 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
29 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-5909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
02-5909068
วงเงินงบประมาณ
8,711,197.63 บาท
ราคากลาง
11,766,001.62 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
495,600.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-38642-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.3 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-38642-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 918.2 kB]