ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ย)-026-2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63087240135
รายละเอียด
จัดซื้อรถบรรทุก 3 ตัน พร้อมตู้เก็บเครื่องมือ
ระยะเวลาขายแบบ
21 กันยายน 2563 ถึง 5 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา
6 ตุลาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5315
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
326,136,000.00 บาท
ราคากลาง
464,820,170.18 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
16,306,800.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-9550-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 65.7 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-9550-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 102.7 kB]