ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก.2 กกค.(ยธ.) 259/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017262027
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างฐานรากรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้า, ประตู - รั้ว, ป้ายชื่อ, ถนน - ลานหิน, ติดตั้งระบบประปา - ไฟฟ้า - สุขาภิบาล - กราวด์กริด และอื่นๆ ที่ สถานีไฟฟ้าเขาคิชฌกูฎ (ชั่วคราว) จ.จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
21 มกราคม 2564 ถึง 29 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
1 กุมภาพันธ์ 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10170
สอบถามทางอีเมล์
sirigorn.nak@pea.co.th
Fax
038-455300
วงเงินงบประมาณ
2,840,858.56 บาท
ราคากลาง
2,840,858.56 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-22624-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 671.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-22624-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.2 MB]