ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
PEA-M(R)-012/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64027320347
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟก.2 (จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศผล
30 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1.บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
2.บริษัท ศรีอู่ทอง จำกัด
3.บริษัท เทด้า จำกัด
4.บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
5.บริษัท แอนซี จำกัด
6.บริษัท ศรีชลธร จำกัด
7.บริษัท เซ็กโก้ เอช.วี. จำกัด
8.บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด
9.บริษัท วรประดิษฐ์ จำกัด
10.บริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด
11.บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
12.บริษัท สยามธรรมนนท์ จำกัด
13.บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด
14.บริษัท ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
15.บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
16.บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
17.บริษัท เด็มโก้ จำกัด(มหาชน)
18.บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
19.บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
20.บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
21.บริษัท พรีไซซ ดิจิตอล อีโคโนมี่ จำกัด
22.บริษัท ธนวรรณ อีเล็คทริค คอนสตรัคชั่น จำกัด
23.บริษัท เพาเวอร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
24.ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินแก้ว พรมาลัย ออมทรัพย์
25.บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด
26.บริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัด
27.บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด 76,505,000.00
2. บริษัท ศรีอู่ทอง จำกัด 76,180,000.00
3. บริษัท เทด้า จำกัด 76,325,240.00
4. บริษัท เซ็กโก้ เอช.วี. จำกัด 75,980,000.00
5. บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด 76,846,875.70
6. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 76,200,000.00
7. บริษัท สยามธรรมนนท์ จำกัด 77,000,000.00
8. บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด 77,500,000.00
9. บริษัท เด็มโก้ จำกัด(มหาชน) 75,855,510.00
10. บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 79,671,281.94
11. บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) 77,000,000.00
12. บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด 87,250,000.00
13. บริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัด 76,713,475.59
14. LOXLEY & LPS CONSORTIUM 12 77,000,000.00
15. CONSORTIUM วรประดิษฐ์ 75,777,000.00
16. กิจการค้าร่วมTEC&PEC-CO 79,679,668.60
ผู้ได้รับการคัดเลือก
CONSORTIUM วรประดิษฐ์
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
75,700,000.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-28393-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 252.5 kB]