รายการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง วงเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศแผน
2563 จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปี 2563 306,769.00 เมษายน 2563 2 กันยายน 2563
2563 จ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารอยู่เวร/อาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อยสูง 2 ชั้น พร้อมศูนย์บริการลูกค้า ประตู-รั้วลวดตาข่าย เสาธง ป้ายชื่อ และรางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอนาทม จ.นครพนม 4,000,000.00 เมษายน 2563 31 สิงหาคม 2563
2563 ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงงานตกแต่งภายใน และงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้าพื้นที่ Front Office ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 834,940.00 เมษายน 2563 30 สิงหาคม 2563
2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า (PEA Front Office) ที่ กฟย.อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร(เลขที่ จป.ฉ.1กกค.(ยธ)20/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 834,940.00 เมษายน 2563 30 สิงหาคม 2563
2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า (PEA Front Office) ที่ กฟส.อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร(เลขที่ จป.ฉ.1กกค.(ยธ)21/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 834,940.00 เมษายน 2563 30 สิงหาคม 2563
2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างห้องสุขา สำหรับลูกค้าและผู้พิการ ภายนอกอาคารสำนักงานแบบที่ 1 ที่ กฟย.อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม (จป.ฉ.1 กกค.(ยธ)16/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 855,251.00 เมษายน 2563 30 สิงหาคม 2563
2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานห้องสุขา สำหรับลูกค้าและผู้พิการ ภายนอกอาคารสำนักงานแบบที่ 1 ที่ กฟส.ท่าบ่อ จ.หนองคาย (จป.ฉ.1กกค.(ยธ)25/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 855,251.00 เมษายน 2563 30 สิงหาคม 2563
2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสุขา สำหรับลูกค้าและผู้พิการ ภายนอกอาคารสำนักงานแบบที่ 1 ที่ กฟย.อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย (เลขที่ จป.ฉ.1 กกค.ยธ.26/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 855,251.00 เมษายน 2563 30 สิงหาคม 2563
2563 เช่ารถยนต์ตามการเปลี่ยนแปลงรายการของแผนงานเช่ายานพาหนะ ปี 2561-2566 14,290,920.00 เมษายน 2563 28 สิงหาคม 2563
2563 เครื่องมือวัดไม้ฉนวน 2 ชุด งบสนับสนุนระยะ ที่ 4 ประจำปี 2563 290,000.00 เมษายน 2563 26 สิงหาคม 2563
2563 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟย.แบบ Knock Down ที่ กฟย.อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 1,958,421.00 เมษายน 2563 26 สิงหาคม 2563
2563 จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต ถนนเลียบคลองพระมาโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 482,126.00 เมษายน 2563 25 สิงหาคม 2563
2563 จ้างเหมาขยายเขต กฟจ.ปท.-บมจ.แสนสิริ จัดสรรโครงการอณาสิริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 163,679.00 เมษายน 2563 25 สิงหาคม 2563
2563 จ้างเหมาขยายเขต กฟจ.ปทุมธานี-บริษัทชีวาทัย จก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 142,334.00 เมษายน 2563 25 สิงหาคม 2563
2563 จัดซื้อพัสดุประเภทมิเตอร์ ฯ ประจำปี 2563 จำนวน 1 รายการ ( รหัสแผนจัดซื้อระบบ e-GP : P63040025977 ) 1,896,040.00 เมษายน 2563 4 สิงหาคม 2563
2563 ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทลูกถ้วย จำนวน 4 รายการ สำหรับงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายตามโครงการ คพจ.1 แผนงานที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 63I111B106 1,323,900.30 เมษายน 2563 24 กรกฎาคม 2563
2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง ช่วง สฟฟ.บางแสน1-สามแยกลงหาดบางแสน หมายเลขงาน WBS: P-TDD01.3-H-BASDD.9306 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(บางแสน)
543,159.97 เมษายน 2563 23 กรกฎาคม 2563
2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง สฟฟ.บางพระ-สามแยกลงหาดบางแสน ตอนที่ 2 แยกวัดท้ายดอน - แยกบางแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(บางแสน)
687,340.37 เมษายน 2563 23 กรกฎาคม 2563
2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย 22kV ตามโครงการ คพจ.1 กฟฟ.บางแสน ช่วงสถานีไฟฟ้าบางพระ-สามแยกลงหาดบางแสนตอนที่ 1 ช่วงสถานีไฟฟ้าบางพระ - แยกเข้าวัดท้ายดอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(บางแสน)
528,973.66 เมษายน 2563 23 กรกฎาคม 2563
2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง ช่วง สฟฟ.บางแสน1-โรงเรียนห้วยกะปิหมายเลขงาน WBS: P-TDD01.3-H-BASDD.9307 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(บางแสน)
576,745.30 เมษายน 2563 23 กรกฎาคม 2563