รายการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง วงเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศแผน File
2563 ระบบจำหน่ายและสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 223,597.00 มกราคม 2563 25 สิงหาคม 2563
2563 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้าฃเคเบิลใต้ดิน ระบบ 22 เควี ช่วงข้ามถนนวัดไพร่ฟ้า (ฝั่งคลองบางเดื่อ) จุดที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 104,473,088.00 มกราคม 2563 25 สิงหาคม 2563
2563 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2563 จำนวน 10 รายการ (ฉ.3 พม.(คพ.) EBD001/2563) 11,373,672.00 มกราคม 2563 15 กรกฎาคม 2563
2563 จัดซื้อกล้องส่องความร้อน ความละเอียด 320X240 Pixels จำนวน 12 เครื่อง 6,420,000.00 มกราคม 2563 3 กรกฎาคม 2563
2563 จัดซื้อกล้องส่องความร้อน ความละเอียด 320X240 Pixels จำนวน 12 เครื่อง 6,420,000.00 มกราคม 2563 3 กรกฎาคม 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ งานงดจ่ายไฟในเขตพื้นที่ระบบจำหน่าย กฟฟ.ประตูน้ำพระอินทร์ ประจำปี 2563 1,000,450.00 ธันวาคม 2562 13 สิงหาคม 2563
2563 ก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 3,866,980.00 ตุลาคม 2562 31 สิงหาคม 2563
2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ พื้นที่ Front Office ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร จังหวัด สกลนคร เลขที่ จป.ฉ.๑กกค.(ยธ)๐๕/๒๕๖๒ 901,401.87 ตุลาคม 2562 31 สิงหาคม 2563
2563 จ้างเหมางานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ขนาด 9.00 x 22.00 ม. และงานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 24.00 x 54.00 ม. รั้ว-ประตูลวดตาข่ายรอบคลังพัสดุ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 8,095,028.80 กรกฎาคม 2562 1 กันยายน 2563
2563 จ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุขนาด 24.0x54.0 เมตร และรั้ว-ประตูลวดตาข่าย,รางระบายน้ำ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 5,020,440.00 กรกฎาคม 2562 31 สิงหาคม 2563
2563 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟย.แบบ Knock Down ที่ กฟย.อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 1,958,421.00 พฤษภาคม 2562 26 สิงหาคม 2563
2563 E021จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสำหรับลูกค้า / ผู้พิการภายนอก กฟย.พยหุ์ จ.ศรีสะเกษ 822,188.00 เมษายน 2562 25 มีนาคม 2563
2563 จ้างเหมาค่าแรงงาน งานขยายเขต ปรับปรุง กฟจ.ปทุมธานี - เปลี่ยนและยกระดับสายแรงสูง สี่แยกสันติสุข - สะพานปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 168,880.00 กุมภาพันธ์ 2562 25 สิงหาคม 2563
E013 แผนจัดจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรอนต้นไม้ ใกล้ระบบไฟฟ้าในพื้นที่ กฟส.พมห. ปี 2562 จำนวน 25 แผนงาน 2,400,010.00 ธันวาคม 2561 14 พฤศจิกายน 2561
2563 จ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาคลุมลานพัสดุ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร 1,344,600.00 กันยายน 2561 1 กันยายน 2563
2563 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟย.แบบ Knockdown ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกุดบาก จ.สกลนคร 1,958,421.00 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2563
2563 งานก่อสร้างก่อสร้างอาคารอยู่เวร/อาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อยสูง 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ กฟย.อ.ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 1,958,421.00 กรกฎาคม 2561 26 สิงหาคม 2563
2563 งานก่อสร้างอาคาร กฟย.แบบ Knockdown ที่ กฟย.อ.ส่องดาว จังหวัด สกลนคร 799,300.00 พฤษภาคม 2561 26 สิงหาคม 2563
E013 แผนจัดซื้อจัดจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรอนต้นไม้ ใกล้ระบบไฟฟ้าในพื้นที่ กฟส.พมห. ปี 2561 2,033,000.00 ธันวาคม 2560 13 พฤศจิกายน 2560
2563 ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ ตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ของ กฟภ.
ชื่องาน บริษัท สินวลี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
WBS:C-63-D-KK2CS.0199.02.1,02.2
รายละเอียดตามแบบ QS12-011/630192
137,455.41 1 กุมภาพันธ์ 2564