ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
งานปรับปรุง Relay ที่สถานีไฟฟ้าดอยสะเก็ด
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
786,873.72 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กันยายน 2564
วันที่ประกาศ
24 พฤษภาคม 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-36524-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 56.9 kB]