ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างปรับปรุง Bus Differential Relay (87B) ประเภท Low Impedance ที่สถานีไฟฟ้าธัญบุรี
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
970,527.45 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สิงหาคม 2564
วันที่ประกาศ
14 พฤษภาคม 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-35444-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 231.8 kB]