ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมางานบริการงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟอ.ชะอำ ประจำปี 2564
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
526,440.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
พฤศจิกายน 2563
วันที่ประกาศ
12 ตุลาคม 2563
ไฟล์ประกาศ
PEA-12022-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 126.6 kB]