ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 605/2564
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
606,690.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
มีนาคม 2564
วันที่ประกาศ
4 มกราคม 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-19881-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 579.2 kB]