ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
งานปรับปรุงรีเลย์ที่เสื่อมสภาพในสถานีไฟฟ้า
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
78,286,849.60 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กันยายน 2564
วันที่ประกาศ
14 พฤษภาคม 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-35440-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 57.9 kB]