ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคาร งานระบบ และภูมิทัศน์ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
183,977,692.19 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ธันวาคม 2564
วันที่ประกาศ
26 สิงหาคม 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-49211-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 258.1 kB]