ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบตู้เก็บเสียง ขนาดจ่ายไฟ 10 kW 380/220V. 50 Hz จำนวน 26 เครื่อง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
3,900,002.34 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
มีนาคม 2564
วันที่ประกาศ
30 ธันวาคม 2563
ไฟล์ประกาศ
PEA-19782-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 109.3 kB]