ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2563
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างจ้างเหมาค่าแรงงาน ขยายเขต ปรับปรุง กฟจ.ปทุมธานี - เปลี่ยนและยกระดับสายแรงสูง สี่แยกสันติสุข - การประปาปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
182,967.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ประกาศ
25 สิงหาคม 2563
ไฟล์ประกาศ