ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงฐานรากป้องกันน้ำเซาะเสาระบบสายส่ง 115 เควี. ไลน์ สฟฟ.ปาย ถึง สฟฟ.แม่ฮ่องสอน เสาหมายเลข 53/12 จ.แม่ฮ่องสอน
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
1,389,395.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
พฤศจิกายน 2564
วันที่ประกาศ
9 กรกฎาคม 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-48754-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 382.7 kB]