ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุหลักปี 2564 ประเภทลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์ที่ใช้เกณฑ์ราคา จำนวน 2 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)12/2564)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
521,304.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ประกาศ
13 มกราคม 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-21501-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 94.5 kB]