ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาทำความสะอาดปี2564
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
738,000.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ธันวาคม 2564
วันที่ประกาศ
22 มกราคม 2564
ไฟล์ประกาศ