ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2563
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่มีอายุเกิน 10 ปี เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงของ กฟฉ.1
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
7,113,600.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
พฤศจิกายน 2563
วันที่ประกาศ
12 ตุลาคม 2563
ไฟล์ประกาศ
PEA-11667-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 259.6 kB]