ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟจ.เพชรบูรณ์ แบบรายปี
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
3,468,641.47 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ธันวาคม 2564
วันที่ประกาศ
3 ธันวาคม 2563
ไฟล์ประกาศ
PEA-17074-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 176.7 kB]