ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2563
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
กระดาษ A4 (10รีม)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
1,046.73 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ธันวาคม 2563
วันที่ประกาศ
14 กรกฎาคม 2563
ไฟล์ประกาศ
PEA-2289-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 370.3 kB]