ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2563
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถาบันวิชาการ กฟภ. (PEA Academy) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
25,251,488.54 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
พฤศจิกายน 2563
วันที่ประกาศ
15 กันยายน 2563
ไฟล์ประกาศ
PEA-9068-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 421.3 kB]