ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2567
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์หัวเสา ตามแผนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำ เลขที่ 67HAH297MM
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
926,085.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กรกฎาคม 2567
วันที่ประกาศ
25 มิถุนายน 2567
ไฟล์ประกาศ
PEA-182801-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 106.7 kB]