ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุหลักปี 2564 ประเภทลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์ที่ใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น จำนวน 3 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)03/2564)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
6,505,450.20 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
มีนาคม 2564
วันที่ประกาศ
13 มกราคม 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-21500-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 96.6 kB]