ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2567
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ (เพิ่มเติม/ทดแทน) สำหรับปฏิบัติงานตามแผน สนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 5 ประจำปี 2567 รายการชุดเครื่องมือฮอทสติก 22,33 kV จำนวน 90 รายการ ของ ผฮล.กบษ.ฝปบ.(น1)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
3,531,000.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ตุลาคม 2567
วันที่ประกาศ
13 มิถุนายน 2567
ไฟล์ประกาศ
PEA-181292-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.2 MB]