ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
E010 จัดซื้อพัสดุหลักงานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ประเภทลูกถ้วยและเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน 1 รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 205/2564
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
6,484,200.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ประกาศ
14 มกราคม 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-21629-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 66.0 kB]