ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2563
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ.กิตินันท์ ไลฟ์ จก.(เฟสA)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
632,895.08 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
พฤศจิกายน 2563
วันที่ประกาศ
16 ตุลาคม 2563
ไฟล์ประกาศ
PEA-12132-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 332.2 kB]