ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2563
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุขาดแคลนกลุ่มสายไฟ 1 รายการ งานก่อสร้างระบบจำหน่ายรองรับสถานีไฟฟ้าชั่วคราว เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)096D/2563
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
5,703,100.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ธันวาคม 2563
วันที่ประกาศ
4 สิงหาคม 2563
ไฟล์ประกาศ
PEA-4277-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 44.2 kB]