ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างแผนงานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
119,735,661.87 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สิงหาคม 2564
วันที่ประกาศ
27 พฤษภาคม 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-37028-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 132.1 kB]