ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2563
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า อบต.ตาสิทธิ์(ชุมชนบ้านระเวิง)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
574,091.53 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
พฤศจิกายน 2563
วันที่ประกาศ
16 ตุลาคม 2563
ไฟล์ประกาศ
PEA-12129-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 328.9 kB]