ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าบริการระบบวิทยุสื่อสารระบบ Trunked Radio (Digital) สำหรับติดตั้งใช้งานในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวม 9 เขต
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
942,610,901.76 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ประกาศ
13 มกราคม 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-21508-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.9 MB]