ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2567
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจ้างพัฒนา ปรับปรุง แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ระยะที่ 3
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
10,700,000.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ตุลาคม 2567
วันที่ประกาศ
16 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
PEA-177839-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 165.9 kB]